?>

About

OM BEDRIFTEN
Rolf Døli AS er et entreprenørfirma som ble etablert i 1962. I starten besto driften av skogsarbeid om vinteren og gravearbeider om sommeren. Firmaet har siden den tid vokst jevnt og virksomheten har per idag omlag 30 ansatte og en tilpasset maskinpark som inkluderer alt fra vibratorplater til store grave og anleggsmaskiner. Bedriften har en solid lokal forankring med oppdrag både for private, bedrifter og det offentlige.

Vi har en nær tilknytning til boligmarkedet i kommunen og har hatt ansvaret for prosjektering og utvikling av et betydelig antall boligtomter lokalt. Vi er spesialisert utarbeidelse av vei og infrastruktur. Utenfor lokalsamfunnet har vi blant annet hatt ansvaret for veistrukturen på Neskollen Boligområde og deler av infrastrukturen mot flyplassen på Gardermoen.

ARBEIDSOPPGAVER
Grunn- og grøftearbeider for små og store byggeprosjekter

Masseflytting

Fjellarbeider (boring/sprenging/pigging)

Små og store vann- og avløpsgrøfteanlegg

Infrastruktur (vei og VA-anlegg) for boligfelt

Avløpsanlegg/infiltrasjonsanlegg

Diverse landmålingsoppdrag med totalstasjon eller GPS-utstyr

Anleggsgartnerarbeider

Read More Projects