?>

ROLF DØLI AS

Adr: Disenåvegen 35,  2100 Skarnes

(+47) 629 62 404

E-Post: post@doli.no

OM BEDRIFTEN
Rolf Døli AS er et entreprenørfirma som ble etablert i 1962. I starten besto driften av skogsarbeid om vinteren og gravearbeider om sommeren. Firmaet har siden den tid vokst jevnt og virksomheten har per idag omlag 30 ansatte og en tilpasset maskinpark som inkluderer alt fra vibratorplater til store grave og anleggsmaskiner. Bedriften har en solid lokal forankring med oppdrag både for private, bedrifter og det offentlige.

Vi har en nær tilknytning til boligmarkedet i kommunen og har hatt ansvaret for prosjektering og utvikling av et betydelig antall boligtomter lokalt. Vi er spesialisert utarbeidelse av vei og infrastruktur. Utenfor lokalsamfunnet har vi blant annet hatt ansvaret for veistrukturen på Neskollen Boligområde og deler av infrastrukturen mot flyplassen på Gardermoen.

ARBEIDSOPPGAVER
Grunn- og grøftearbeider for små og store byggeprosjekter

Masseflytting

Fjellarbeider (boring/sprenging/pigging)

Små og store vann- og avløpsgrøfteanlegg

Infrastruktur (vei og VA-anlegg) for boligfelt

Avløpsanlegg/infiltrasjonsanlegg

Diverse landmålingsoppdrag med totalstasjon eller GPS-utstyr

Anleggsgartnerarbeider

Les Mer Prosjekter

GRUNN- OG GRØFTEARBEID

Vi har spesialisert oss innen grunn- og grøftearbeid. Våre medarbeidere har et bredt kompetanseregister fordelt på fag og maskinpark. Produksjon og vedlikehold av grøfter har blitt en viktig del av vårt daglige arbeid.

MASSEFLYTTING

I forbindelse med tomteutvikling vil de fleste byggherrene hat et behov for å kvitte seg med overskuddsmasse eller å få tilkjørt ny masse. Vi har både produksjon, salg og transporttjenester for de med behov for masse.

BORING, SPRENGING OG PIGGING

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre alle typer oppdrag innen sprenging og pigging. Vi påtar oss alle typer oppdrag og i alle størrelsesorden. Alt fra private boligtomter, små og store veianlegg, samt store industritomter.

VANN- OG AVLØP

Bolig- og industritomter krever vann- og avøp. Som en del av infrastrukturen legger vi komplett anlegg for vann- og avløp. Vi samarbeider med kommunen og dimensjonerer alle våre anlegg utifra behovet for mottak.

INFRASTRUKTUR

Som en del av vei- og anlegg kommer tilhørende infrastruktur. Dette består i hovedsak av rør for vann og avløp, men i tillegg kommer rørsystemet for elektrisk tilføring, samt kabel TV internett og telefon. Dette tar vi hånd om.

LANDMÅLING

Vårt avanserte utsyr for landmåling gjør at vi kan tilby dette som en tilleggstjeneste. Våre kompetente medarbeidere bistår gjerne med besiktelse og oppmåling av landbruksarealer, industritomter, skogsområder og boligtomter.

ANLEGGSGARTNER ARBEID

Når et hageanlegg, enten privat eller kommunalt sådan, er ferdig grovplanert etter gravearbeider, kreves det fintfølende maskiner og en spesiell kompetanse for å kunne beplante og ferdiggjøre et område. Vi tar på oss hele denne prosessen.

TOMTEUTVIKLING

I de senere år har tomteutvikling blitt en større og større del av vår virksomhet. Vi har store områder som er regulert for boliger under utvikling. Dette innebærer vei- og anlegg frem til tomtene og en komplett infrastruktur.

Ta kontakt med Oss

VÅRE MEDARBEIDERE

Oversikt over ansatte, roller og kontaktinformasjon.

Jørn Døli
Daglig Leder: (+47) 911 23 761
Rolf Døli
Senior Rådgiver: (+47) 917 12 747
Lars Erik Ruud
Prosjektleder: (+47) 415 75 757
Arve Døli
Verkstedleder: (+47) 913 81 175
Trude Ottesen
Sentralbord: (+47) 629 62 228