?>
neskollen_4
NESKOLLEN BOLIGFELT B-4 I AKERSHUS

Rolf Døli AS har ansvaret for og bygger all infrastruktur for Neskollen Boligfelt B 4 i Akershus. Området er tiltenkt 205 boenheter fordelt på leiligheter og 2 mannsboliger og rekkehus. Vi har et stort antall ansatte og maskiner i dette området som i 2016 og 2017 har en betydelig utbygging. Neskollen ligger i Nes kommune mot grensen til Ullensaker i Akershus og har for tiden 750 husstander fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger. Området er regulert for rundt 1200 boenheter.

Oppdragsgiver for dette prosjektet er Neskollen Tomteutvikling AS.

Rolf Døli AS har produsert alt av vei og parkanlegg og selve infrastrukturen i form av vann, avløp og kloakk anlegg. I tillegg til alt av elektrisk og moderne IT struktur i form av kabel TV og fiberlinjer, sørger vi for at nye beboere skal tilbys et moderne boareal og for at barna skal få flotte lekeanlegg.

Våre anleggsmaskiner er spredt over hele Neskolllen. Fra den nedre del og opp mot toppen av selve kollen. Samlet har vi omlag 15 anleggsmaskiner og et stort antall ansatte som daglig arbeider for at Neskollen skal kunne utvikles til et moderne og attraktivt boligområde.Rolf Døli AS har hovedansvaret for infrastrukturen på Neskollen Boligfelt i Akershus. Dette innebærer veianlegg, infrastruktur som vann og avløp, elektrisk, kabel TV, internett og telefon. I tillegg har vi utarbeidet alt av grønt areal for lekeplasser og friområder.