?>
EPLEHAGEN BOLIGFELT I SØR-ODAL KOMMUNE

Rolf Døli AS har ansvaret for og bygger all infrastruktur for boligfeltet Eplehagen i Sør-Odal kommune. Feltet vil bestå av moderne boliger i et lunt og trivelig bomiljø. Her vil du oppleve at det er lagt til rette for optimal livskvalitet både for unge og godt voksne. Med den flotte beliggenheten, den trivelige tun-følelsen og den nyplantede eplehagen med epletrær som vokser til blant boligene, er rammen lagt for et godt hverdagsliv. Boligfeltet fremstår som godt gjennomtenkt og er utviklet med en helhetlig designtankegang.

Rolf Døli AS har produsert alt av vei og parkanlegg og selve infrastrukturen i form av vann, avløp og kloakk anlegg. I tillegg til alt av elektrisk og moderne IT struktur i form av kabel TV og fiberlinjer, sørger vi for at det nye anlegget tilbys et moderne og utrustet anlegg for ankomst, parkering og daglig virksomhet.

Rolf Døli AS har et stort antall anleggsmaskiner og sin administrative tilhørighet på Skarnes. Eplehagen ligger i bånn av Østerengbråten boligfelt, med nærhet til Skarnes sentrum. Eplehagen kommer også til å bli et knutepunkt til en videre utbygging mot Greina Boligfelt. Infrastrukturen her også vil Rolf Døli AS stå ansvarlig for.