?>

prosjekter-test

16042 Maarud, tilbygg lager
16043 B5.2, Neskollen (Udnes)
16038 Ottesen, Utomhus
16039 Sandvik, sprenging tomt 46+47
16040 Vekta 14/18/26, Neskollen (Nordbohus)
16041 Spitmyrvegen, sprenging

16033 Sakkestad, grøft
16034 F. V. Høgskolebygget
16035 Glåmdal tingrett, tilbygg
16036 Martemoen, tilbygg
16037 Sandvik, tomt 27+30 (Mobraaten)
16026 Michelson
16027 Prestegardstundet, Sand
16028 Krepsen 10/12/14
16029 Maarud vannlekkasje
16030 Solheim Skole, Lørensekog
16031 Rønning, steinlegging
16032 Sandvik, tomt 45 – Hoel/Huse
16025 Bård Sakkestad
16026 Michelson
16027 Prestegardstunet, Sand

16021 Tomt 44, Sandvik – Eng Sormol/Skjæret
16022 Ringlund, tomt 22
16023 Ringås, båtplass
16024 Maarud, Renseanlegg
16014 Vekta 20, Neskollen
16015 Skytten 3/5/7, Neskollen
16016 Krepsen 20, Neskollen
16017 Airsped, Gardermoen
16018 Scandic, Oslo Airport Hotell
16019 Halmhaugen, 2-mannsbolig
16020 Enhjørningen 7, Neskollen
Prosjekter 2016
2016913 Verksted
16001 Snøkjøring
16002 Matjord
16004 Transport
16006 Masselager Gransæther
16007 Tipplass Grønnerud
16998 Div. arbeid
16010 Hedmark Hus, tomt Austmarka
16011 Gullbekkbakken, 2-mannsbolig
16012 Kongssenteret Vest
16013 Maarud

15061 Kongsv. Fengsel, tilbygg 2015
15062 Høgskolebygget

15057 Roverudhjemmet, varmesentral
15058 Odal Grus, OV-grøfter og plass
15059 Skytten 8, Neskollen
15060 GIVAS, Sand renseanlegg

15054 Dr. Juells Park
15055 Europris, fjernvarme
15056 Blomstervegen 20, tilbygg
15046 P-plass Kongsenteret
15047 Krepsen 16, Neskollen
15048 Ullern, tomt
15049 Kinnveien, Fet – vannledning
15050 Hernesmoen, verksted
15051 Rune Rønningen, tomt
15052 Tomassen, tomt Geitramsv.
15053 Neskollen, Vekta 11 (Borge)
15040 Løvebakken 9, Neskollen
15041 Krepsen 42, Neskollen
15042 Tomt 24, Odølingen – Egil Magnes
15043 Tomt 43, Odølingen – Aud Vandvik
15044 Roverud legesenter, riving
15045 Enggården, riving lager
Pr. nr. 2015
15018 Sandnes, grunnarbeider
15019 Europris
15020 Krybelsrud, OV-grøft
15021 Rune Lund
15022 Maxbo
15023 Bogerskjæret, masseutsk. vei
15024 Holt/Skjæret
15025 Rådhuset
15026 Aase Bentzen, garasje
15027 Oml. VA Barkv. Konglev.
15028 Sylte
15029 Hansen, tomt 32, Sandvik
15030 Kongsvinger Tennisklubb
15031 Kristoffersen, Krepsen 2, Neskollen
15032 Hole, Krepsen 36, Neskollen
15033 Holter, Vekta 2, Neskollen
15034 Trelnes, Enhjørningen Neskollen
15035 Nordbohus, Vekta 22, Neskollen
15036 Norsbohus, Vekta 24
15037 Tor Fjeld, Utomhus
15038 Odal Kornsilo
15039 Fulugutua, Infilterasjonsanlegg